Projektowanie stron WWW, sklepy internetowe, pozycjonowanie i reklama w Internecie – Orbisnet

Polityka prywatności

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); a także z zapisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) nazywane dalej „RODO”.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego orbisnet.pl zwanego dalej Serwisem.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Orbisnet Tomasz Chmielewski, z siedzibą w Łódź 93-367, przy ul. Deotymy 3/68, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON: 385727465, NIP: 7292694727, adres poczty elektronicznej biuro@orbisnet.pl, numer tel. 790 593 678.
 2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
 3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
  – wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  – przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
  – złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.
 6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
 8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
 9. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
  – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Polityka wykorzystania plików cookies

“Cookies” to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 1. Serwis internetowy orbisnet.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  – zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  – tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,
  – wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego. Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: biuro@orbisnet.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.
Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: biuro@orbisnet.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.